Dobro došli na sajt „Društva za istočno-crkvenu muziku” (VOM).

Ako tražite

  -  notni materijal ili liturgijske tekstove na nemačkom jeziku za pravoslavno Bogosluženje,

  -  notni materijal na originalnom jeziku raznih tradicija istočne crkve,

  -  opšta obaveštenja ili chorski snimki na temu pojanja na Bogosluženju istočne crkve,

  -  savet i podršku kod ostvarenja projekata crkvene muzike (pomoć za samo-pomoć),

onda pridjite, jer ste kod nas na pravoj adresi!

 

Na našoj web-stranici ćete naći proizvode i informacije o oblastima našeg rada:

  -  prikupljivanje i otkrivanje novih izvora;

  -  obrada i izdavanje/objavljivanje;

  -  nega i unapređenje.

Osim toga ćete više saznati o našom društvu.

 

Društvo VOM nudi svoje usluge svim hriščanskim konfesijama. Ne stoji ni pod kojom crkvenom jurisdikcijom. Mi smatramo, da je naša delatnost usluga za sve koji žele da je korište.

VOM aktivno radi na ostvarenju tradicije pravoslavnog pojanja sa tekstovima na nemačkom jeziku, čuvajući tradiciju istočno-crkvenog pojanja.

„Knjižica sa liturgijskim tekstovima” protojereja Alekseja Malceva kao i „Chorska knjiga pravoslavnog Bogosluženja” su plodovi tog zalaganja.